Programma 6 Middelen

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2013
Jaarrekening
2014
Begroting 2014 na wijziging Oorspronkelijke
Begroting 2015 
Voorjaarsnota
2015 
Najaarsnota
2015
Jaarrekening
2015
               
Lasten              
DOEL 610  Financieel gezonde huishouding 9.600 9.370 11.660 31.413 37.197 32.936 37.320
Totaal Lasten 9.600 9.370 11.660 31.413 37.197 32.936 37.320
Baten              
               
DOEL 610  Financieel gezonde huishouding 194.208 228.381 229.969 180.366 190.473 190.568 197.419
DOEL 620  Belastingdruk v.d.burger passend bij prov.voorzien.niveau 305.347 327.677 328.000 330.000 330.000 333.000 331.616
Totaal Baten 499.556 556.057 557.969 510.366 520.473 523.568 529.035
Totaal saldo van baten en lasten   489.956 546.687 546.310 478.954 483.277 490.632 491.716
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 610  Financieel gezonde huishouding 20.208 17.953 18.976 312 16.511 17.530 29.742
Totaal Bijdrage uit reserve 20.208 17.953 18.976 312 16.511 17.530 29.742
               
Storting in reserve              
DOEL 610  Financieel gezonde huishouding 9.815 16.034 16.034 5.960 5.419 8.330 8.330
Totaal Storting in reserve 9.815 16.034 16.034 5.960 5.419 8.330 8.330
Resultaat 500.349 548.606 549.252 473.305 494.369 499.831 513.127