Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2013
Jaarrekening
2014
Begroting 2014 na wijziging Oorspronkelijke
Begroting 2015 
Voorjaarsnota
2015 
Najaarsnota
2015
Jaarrekening
2015
               
Lasten              
DOEL 510  Aantrekkelijke en bereikbare kust 0 0 0 0 0 0 0
DOEL 520  Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder 2.218 2.119 2.139 0 0 0 0
DOEL 530  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 13.412 4.078 4.221 0 0 0 0
DOEL 540  Integrale programmatische ontwikkeling Zuidvleugel Zuid 324 197 243 0 0 0 0
DOEL 550  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 768 1.163 1.524 1.552 2.023 2.033 1.625
DOEL 560  Integrale projecten Algemeen 0 0 133 856 856 0 0
Totaal Lasten 16.722 7.557 8.260 2.408 2.879 2.033 1.625
Baten              
               
DOEL 520  Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder 42 18 30 0 0 0 0
DOEL 530  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 1 0 0 0 0 0 0
DOEL 550  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 0 113 100 0 0 0 4
Totaal Baten 43 131 130 0 0 0 4
Totaal saldo van baten en lasten   -16.679 -7.426 -8.130 -2.408 -2.879 -2.033 -1.621
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 530  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 13.340 4.074 4.074 0 0 0 0
DOEL 550  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 102 171 600 1.400 1.873 1.873 1.464
DOEL 560  Integrale projecten Algemeen 0 0 0 0   116 116
Totaal Bijdrage uit reserve 13.442 4.245 4.674 1.400 1.873 1.989 1.581
Storting in reserve              
DOEL 530  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 3.000 3.200 3.200 0 0 0 0
DOEL 550  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 2.000 0 0 600 600 600 600
Totaal Storting in reserve 5.000 3.200 3.200 600 600 600 600
Resultaat -8.237 -6.381 -6.656 -1.608 -1.606 -643 -640