Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2013
Jaarrekening
2014
Begroting 2014 na wijziging Oorspronkelijke
Begroting  2015 
Voorjaarsnota
2015 
Najaarsnota
2015
Jaarrekening
2015
               
Lasten              
DOEL 310  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 12.015 14.504 15.659 23.094 22.342 17.244 15.924
DOEL 320  Vraag naar en aanbod van woningen in balans 13.759 15.278 16.530 2.050 3.045 3.171 2.100
DOEL 330  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 16.186 10.437 20.592 7.240 19.170 18.482 11.413
DOEL 340  Een sterke regionale economie 49.018 32.753 34.699 28.088 30.634 29.443 21.635
DOEL 350  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 2.060 2.620 3.767 2.465 2.333 2.156 1.494
Totaal Lasten 93.038 75.591 91.248 62.938 77.524 70.496 52.567
Baten              
               
DOEL 310  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 275 9.258 9.518 0 638 387 2.794
DOEL 320  Vraag naar en aanbod van woningen in balans -1.729 1.540 2.360 0 995 1.049 62
DOEL 330  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 4.048 2.209 6.151 0 3.746 5.881 1.966
DOEL 340  Een sterke regionale economie 981 3.632 2.663 1.500 0 0 76
DOEL 350  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 73 8 115 115 115 115 191
Totaal Baten 3.648 16.646 20.807 1.615 5.495 7.432 5.089
Totaal saldo van baten en lasten   -89.390 -58.945 -70.440 -61.323 -72.029 -63.064 -47.478
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 310  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 40 2.074 2.097 6.511 5.239 1.446 1.446
DOEL 320  Vraag naar en aanbod van woningen in balans 0 0 9 0 0 0 0
DOEL 330  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 1.997 309 2.109 3.079 11.481 11.404 7.101
DOEL 340  Een sterke regionale economie 26.537 11.892 14.204 3.639 7.739 13.339 8.528
DOEL 350  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 576 944 1.754 1.125 992 992 372
Totaal Bijdrage uit reserve 29.150 15.218 20.174 14.353 25.451 27.181 17.447
               
Storting in reserve              
DOEL 310  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 3.906 15.645 15.700 0 0 113 113
DOEL 330  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 5.878 1.911 2.100 0 5.200 13.974 12.574
DOEL 340  Een sterke regionale economie 8.486 6.347 6.347 2.421 2.781 9.831 9.342
DOEL 350  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 0 125 125 0 0 75 75
Totaal Storting in reserve 18.271 24.028 24.272 2.421 7.981 23.994 22.105
Resultaat -78.511 -67.755 -74.539 -49.390 -54.559 -59.877 -52.136