Programma 1 Groen en Water

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2013
Jaarrekening
2014
Begroting 2014 na
wijziging
Oorspronkelijke
Begroting 2015
    Voorjaarsnota
2015 
Najaarsnota
2015
Jaarrekening
2015
               
Lasten              
DOEL 110  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 5.536 6.808 7.071 4.943 4.943 4.742 3.816
DOEL 120  Voldoende schoon en zoet water 5.751 5.698 5.600 14.575 14.707 4.729 5.181
DOEL 130  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 78.231 79.395 78.016 60.396 76.717 65.749 65.430
DOEL 140  Behoud van biodiversiteit 36.370 53.054 52.292 58.228 62.334 55.191 45.881
DOEL 150  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 25.101 31.851 34.716 17.844 17.872 14.281 11.224
Totaal Lasten 150.989 176.806 177.694 155.986 176.573 144.691 131.532
Baten              
               
DOEL 110  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 439 919 290 300 300 300 646
DOEL 120  Voldoende schoon en zoet water 2.208 1.383 1.426 1.383 1443 1.443 1.760
DOEL 130  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 126.483 24.195 24.581 13.864

28.166

21.247 20.584
DOEL 140  Behoud van biodiversiteit 18.147 29.692 20.385 26.539 29.828 24.747 17.812
DOEL 150  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 17.527 635 484 2.129 2.993 1.139 1.017
Totaal Baten 164.803 56.824 47.166 44.215 62.729 48.876 41.820
Totaal saldo van baten en lasten   13.814 -119.9982 -130.528 -111.771 -113.844 -95.815 -89.712
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 110  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 2.413 1.392 1.503 823 823 612 288
DOEL 120  Voldoende schoon en zoet water 301 41 96 642 715 615 572
DOEL 130  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 5.567 7.941 3.118 10.994 11.646 7.215 9.782
DOEL 140  Behoud van biodiversiteit 3.895 -2.025 3.662 4.443 4.543 3.288 2.362
DOEL 150  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 2.988 19.660 22.246 9.812 8.577 10.957 9.516
Totaal Bijdrage uit reserve 15.163 27.009 30.625 26.714 26.304 22.686 22.520
               
Storting in reserve              
DOEL 110  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 0

790

790 0 0 0 0
DOEL 120  Voldoende schoon en zoet water 230 0 0 0 0 10.000 10.000
DOEL 130  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 81.994 11.848 12.500 0 0 718 718
DOEL 140  Behoud van biodiversiteit 0 0 0 1.340 5.990 6.979 6.979
DOEL 150  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 910 8.620 8.620 423 423 4.524 4.524
Totaal Storting in reserve 83.134 21.258 21.910 1.762 6.412 22.221 22.221
Resultaat -54.156 -114.231 -121.813 -86.819 -93.953 -95.350 -89.414