Programma 2 Mobiliteit en Milieu

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2013
Jaarrekening
2014
Begroting 2014 na wijziging   Oorspronkelijke
Begroting  2015 
 Voorjaarsnota
2015 
Najaarsnota
2015
Jaarrekening
2015
               
Lasten              
DOEL 210  Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 105.400 114.803 121.365 130.719 130.719 133.423 128.994
DOEL 220  Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 124.519 176.574 178.862 97.086 95.292 96.397 103.834
DOEL 230  Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod 79.581 80.885 81.965 91.070 93.559 93.691 81.884
DOEL 240  Een beter leefmilieu met minder hinder 75.914 72.844 77.131 50.346 70.418 68.652 63.318
Totaal Lasten 385.414 445.105 459.322 369.221 390.045 392.163 378.030
Baten              
               
DOEL 210  Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 4.727 5.613 5.242 8.673 14.636 15.501 16.856
DOEL 220  Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 20.319 20.474 19.470 21.888 22.758 22.888 29.116
DOEL 230  Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod 67.052 77.130 78.260 87.057 88.219 88.219 78.164
DOEL 240  Een beter leefmilieu met minder hinder 20.474 24.254 23.054 3.700 6.165 7.057 4.871
Totaal Baten 112.572 127.471 126.025 121.317 131.777 133.664 129.006
Totaal saldo van baten en lasten   -272.841 -317.635 -333.297 -247.904 -258.268 -258.498 -249.025
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 210  Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 0 221 3.700 8.013 7.315 6.896 6.283
DOEL 220  Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 39.544 176.664 175.610 25.567 24.739 29.611 29.564
DOEL 230  Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod 2.879 502 502 500 2.000 2.000 500
DOEL 240  Een beter leefmilieu met minder hinder 3.909 1.950 4.955 2.171 19.451 18.119 16.616
Totaal Bijdrage uit reserve 46.332 179.337 184.767 36.251 53.505 56.626 52.962
               
Storting in reserve              
DOEL 210 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200
DOEL 220  Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 20.091 124.552 125.515 53.940 59.702 63.714 63.408
DOEL 240  Een beter leefmilieu met minder hinder 3.752 1.446 1.446 1.333 16.033 16.033 16.033
Totaal Storting in reserve 23.843 125.998 126.961 55.272 76.934 80.947 80.641
Resultaat -250.352 -264.296 -275.491 -266.926  -281.698 -282.819 -276.703