Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat willen we bereiken?

Vanaf 1 januari 2013 wordt samengewerkt met de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Op 16 april 2013 hebben Gedeputeerde Staten het programmaplan vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het IRP. Ook de gemeente heeft middelen gekoppeld aan de uitvoering van het IRP. De belangrijkste investeerders in de economie zijn natuurlijk de ondernemers zelf. De overheden zetten zich in voor de economische ontwikkelingen als aanjager, facilitator en investeerder.

Doelstelling van het programma is het realiseren van nieuwe impulsen om de economische en sociale vitaliteit op het eiland te versterken en te behouden. Dit gebeurt op vijf sleutelopgaven:

  1. verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van recreatie en toerisme;

  2. productontwikkeling in de landbouw, visserij en zorg in relatie tot recreatie en toerisme;

  3. beschermen, beleven en benutten van cultureel erfgoed;

  4. realiseren van duurzame energie in de vorm van windenergie, getijdencentrale en andere vormen van duurzame energie;

  5. verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is bij alle sleutelopgaven de basis.

Wat willen we bereiken?

 

Vanaf 1 januari 2013 wordt samengewerkt met de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Op 16 april 2013 hebben Gedeputeerde Staten het programmaplan vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het IRP. Ook de gemeente heeft middelen gekoppeld aan de uitvoering van het IRP. De belangrijkste investeerders in de economie zijn natuurlijk de ondernemers zelf. De overheden zetten zich in voor de economische ontwikkelingen als aanjager, facilitator en investeerder.

Doelstelling van het programma is het realiseren van nieuwe impulsen om de economische en sociale vitaliteit op het eiland te versterken en te behouden. Dit gebeurt op vijf sleutelopgaven:

  1. Verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van recreatie en toerisme;

  2. Productontwikkeling in de landbouw, visserij en zorg in relatie tot recreatie en toerisme;

  3. Beschermen, beleven en benutten van cultureel erfgoed;

  4. Realiseren van duurzame energie in de vorm van windenergie, getijdencentrale en andere vormen van duurzame energie;

  5. Verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is bij alle sleutelopgaven de basis.

Wat willen we bereiken?

De businesscase voor de getijdencentrale werd aangescherpt en diverse (markt)partijen dachten actief mee over de realisatie. Er werd een consortium tot stand gebracht dat de realisatie van het Tidal Technology Centre Grevelingendam in 2017 voorbereidt. Met subsidie van de provincie werd geïnvesteerd in tal van projecten zoals

A Seal, het trammuseum en de zandsuppletie op de Brouwersdam om de kwaliteit en het aanbod van recreatie en toerisme te verbeteren.