Bijlage 3 Overzicht reserves naar de stand van Jaarrekening 2015

Let op: Op 1 juni worden de jaarstukken vastgesteld door Provinciale Staten

Tabel