bijlage 1 tabel

Omschrijving van de kapitaaluitgaven(bedragen in €)

Aanschafwaarde
31-12-2014
Jaarrek. 2014

Investering
2015

Investerings-
bijdrage 2015

Desinves-teringen
2015

Geheel
afgeschreven
investeringen
in 2015

Aanschafwaarde
31-12-2015


(1+2)-(3+4+5)

Cummulatieve
afschrijvingen
t/m 2014

Afschrijvingen
2015

Boekwaarde
per 31-12-2014

(1-7)

Boekwaarde
31-12-2015


(3+2-3-8)

Rente 2015

Totaal
kapitaallasten
2015

(8+11)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Immateriële vaste activa

                       

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

                       

O&O RIJWIELPADEN

307

0

0

0

221

86

221

61

86

25

2

63

O&O VAARWEGEN

2.276

1.418

0

0

2.010

1.684

1.683

455

592

1.555

11

466

O&O WEGEN

14.921

1.720

0

0

6.065

10.576

8.071

2.989

6.850

5.581

162

3.151

Subtotaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

17.503

3.139

0

0

8.296

12.345

9.974

3.506

7.529

7.162

175

3.680

Totaal Immateriële vaste activa

17.503

3.139

0

0

8.296

12.345

9.974

3.506

7.529

7.162

175

3.680

Materiële vaste activa

                       

Investeringen met economisch nut

                       

AUTOM CONCERN

2.356

384

0

0

1.627

1.113

1.425

670

931

645

18

688

BEHEERSSYST INFRASTRUCTUUR

19

0

0

0

19

0

12

6

6

0

0

6

DIENSTVAARTUIGEN

158

0

0

0

0

158

6

6

151

145

4

11

GLADHEIDBESTRIJDING

440

1.020

0

0

33

1.428

134

88

307

1.239

8

96

INFORMATIEPLAN

8.055

7.468

0

0

3.408

12.114

3.157

2.685

4.898

9.681

108

2.793

LANDSCHAPSZORG

65

0

0

0

-1

66

5

3

59

56

2

5

MEUBILAIR EN INVENTARIS

1.320

0

0

0

53

1.267

762

132

558

426

15

147

ONDERKOMEN MUSKUSRATTENVANGERS

430

0

0

0

0

430

298

17

132

115

4

21

PROVINCIEHUIS GROND

30.000

0

0

0

0

30.000

0

0

30.000

30.000

1.380

1.380

PROVINCIEHUIS INSTALLATIES

11.169

0

0

0

12

11.157

6.487

708

4.682

3.974

14

722

PROVINCIEHUIS PAND

77.451

0

0

0

0

77.451

17.517

2.582

59.934

57.353

3.060

5.642

SPECIFIEK TECHNISCHE DPM

1.220

1.163

0

0

107

2.276

624

104

597

1.655

16

120

STEUNPUNTEN

11.444

30

0

0

0

11.474

2.219

811

9.225

8.444

260

1.072

VERBOUWINGEN

5.602

5.719

0

0

355

10.966

2.301

560

3.301

8.460

90

650

VOORFIN GRONDVERWERVING

50

0

0

0

0

50

0

0

50

50

2

2

Subtotaal Investeringen met economisch nut

149.779

15.783

0

0

5.612

159.951

34.947

8.373

114.832

122.243

4.981

13.353

Investeringen met maatschappelijk nut

                       

DELFTSE SCHIE

250

0

0

0

0

250

156

6

94

87

3

9

OPENBAAR VERVOER

28.595

252

0

0

0

28.847

12.844

953

15.751

15.050

450

1.403

RECREATIE EIGEN BEHEER

11.018

0

0

0

130

10.889

6.475

275

4.543

4.267

130

405

RIJWIELPADEN

92.797

661

158

0

2.042

91.258

47.822

3.093

44.975

42.384

1.281

4.374

VAARWEGEN

245.825

17.738

2.913

0

1.315

259.334

51.163

6.151

194.661

203.335

5.643

11.793

VAARWEGEN OBJECTBEDIENING

4.636

0

0

0

-261

4.896

2.509

309

2.126

1.817

58

367

VERKEERSVEILIGHEID

214.717

5.432

3.063

0

0

217.086

41.020

7.159

173.697

168.908

5.011

12.170

WEGEN

511.082

4.210

1.662

0

17.151

496.478

264.109

17.035

246.973

232.485

7.052

24.087

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut

1.108.919

28.292

7.796

0

20.377

1.109.039

426.099

34.981

682.820

668.335

19.628

54.609

Totaal Materiële vaste activa

1.258.698

44.075

7.796

0

25.989

1.268.989

461.046

43.354

797.652

790.578

24.609

67.963

Financiële vaste activa

                       

AANDELEN NV BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN

142

0

0

0

0

142

0

0

142

142

4

4

AANDELEN NEDERLANDSCHE WATERSCHAPSBANK NV

5

0

0

0

0

5

0

0

5

5

0

0

HOLDING IOPW N.V.

7

0

0

0

0

7

0

0

7

7

0

0

WARMTEBEDRIJF INFRA N.V.

1.800

0

0

0

0

1.800

0

0

1.800

1.800

53

53

VOORZIENING WARMTEBEDRIJF INFRA NV

-1.693

0

38

0

0

-1.731

0

0

-1.693

-1.731

0

0

R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

10.000

10.000

294

294

VOORZIENING R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

0

-1.810

0

0

0

-1.810

0

0

0

-1.810

0

0

R.O.M. DRECHTSTEDEN HOLDING NV

4

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

0

R.O.M. DRECHTSTEDEN BEHEER

2

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

ONTWIKK.MIJ HET NIEUWE WESTLAND C.V.

1.203

151

0

0

0

1.355

0

0

1.203

1.355

35

35

ROM DRECHTSTEDEN

561

0

0

0

0

561

0

0

561

561

17

17

INNOVATIONQUARTER

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

10.000

10.000

294

294

VASTE GELDLENINGEN U/G

31.283

3.973

31.477

0

0

3.779

0

0

31.283

3.779

0

0

ZUIDPLASPOLDER

499

0

499

0

0

0

0

0

499

0

15

15

VOORZIENING ZUIDPLASPOLDER

-434

434

0

0

0

0

0

0

-434

0

0

0

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN RIJWIELPADEN

31.776

-1.007

0

0

0

30.769

3.312

1.059

28.463

26.397

823

1.882

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN WEGEN

19.846

6.386

0

0

0

26.231

1.603

662

18.243

23.967

527

1.189

DOORSTROMING OV

16.503

-120

0

0

0

16.383

1.762

550

14.741

14.070

426

976

Totaal Financiële vaste activa

121.504

8.006

32.014

0

0

97.496

6.678

2.271

114.826

88.548

2.489

4.760

Totaal

1.397.705

55.220

39.809

0

34.285

1.378.831

477.698

49.131

920.007

886.287

27.272

76.403