29. Risico’s regeling IndividueelKeuzeBudget (IKB) (vakantiedagen)

29.

Risico’s regeling IndividueelKeuzeBudget (IKB) (vakantiedagen)

Omschrijving

De hoogte van de loonkosten kunnen worden beïnvloed door de invoering van het Individueel Keuzebudget.

Impact

De impact van het risico wordt bepaald door de wijze waarop de medewerkers gebruik gaan maken van de mogelijkheden van het IKB. De bovenwettelijke verlofuren worden toegevoegd aan de regeling en worden in principe uitbetaald. De medewerkers kunnen verlofuren kopen. Op dit moment is niet bekend of de medewerkers van dit recht gebruikmaken. In IPO verband is verondersteld dat niet de volledige bovenwettelijke uren worden teruggekocht en dit zal dan leiden tot een stijging van de loonkosten. De totale waarde van de voormalige bovenwettelijke verlofuren die vanaf 2015 uitbetaald worden, bedraagt € 1,4 mln.

Maatregelen

De regeling zal worden gemonitord op gebruik. Zo nodig wordt bij voorjaars- en najaarsnota een correctie op de loonkostenbudgetten voorgesteld.

Status

Het IKB gaat in op 1 januari 2015.