27. Meerkosten als gevolg van bezwijken oeverconstructies aan provinciale vaarwegen

27.

Meerkosten als gevolg van bezwijken oeverconstructies aan provinciale vaarwegen

Omschrijving

Het risico kan als volgt worden omschreven:

Schade aan derden als gevolg van bezwijken van oeverconstructies.

Impact

De kosten als gevolg van het bezwijken van oeverconstructies kunnen voor nu nog niet worden geschat. De reparatie aan oeverconstructies kan worden bekostigd uit het reguliere budget voor groot onderhoud. Indien zich op deze oevers bouwwerken bevinden waaraan schade ontstaat, zijn de kosten van schadeclaims niet uit het reguliere budget te bekostigen.

Maatregelen

De oeverconstructies die risicovol worden geacht, zijn als eerste versneld uitgevoerd. Dit is op basis van conditiemeting 2011, conform NEN 2767, bepaald. Deze conditiemeting geeft echter geen volledig inzicht.

Status

Er bestaan (nog) geen objectieve inspectiemethodes en conditiemetingen om de restlevensduur te bepalen.