18. Deelnamerisico InnovationQuarter

18.

Deelnamerisico InnovationQuarter

Omschrijving

De provincie neemt, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra deel in InnovationQuarter. De organisatie bestaat uit twee entiteiten: de ROM Zuidvleugel BV (met de handelsnaam InnovationQuarter) en de Participatiemaatschappij Zuidvleugel BV. De Participatiemaatschappij Zuidvleugel BV is een 100% dochter van de ROM Zuidvleugel BV. Het kapitaal dat door de aandeelhouders in de ROM Zuidvleugel BV wordt gestort, wordt volledig aangewend voor het (revolverende) participatiefonds. De provincie heeft de storting in de eerste fase van € 10,0 mln in december 2013 verricht. In de tweede fase is een storting voorzien van

€ 15,0 mln (naar verwachting in 2016). De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM Zuidvleugel BV. Voorwaarde voor deelneming in de ROM Zuidvleugel BV is dat de provincie nooit meer kosten zal maken dan de investering groot is. Om dit te beheersen zal de provincie conform staand beleid geen meerderheid van de aandelen bezitten (maximaal 49,99%). Het startkapitaal van de ROM Zuidvleugel BV bedraagt € 27,7 mln. Daarvan is de provincie voor 36,1% aandeelhouder (€ 10,0 mln). Waardevermindering van de aandelen is een risico voor de provincie.

Impact

Het maximale risico is gelijk aan het gestorte aandelenkapitaal in ROM Zuidvleugel BV (eerste fase € 10,0 mln en tweede fase € 15,0 mln).

Maatregelen

Om het risico van waardedaling van de aandelen af te dekken is een reserve voor waarderingsverschillen gevormd. De reserve wordt opgebouwd door middel van jaarlijkse stortingen totdat in 2020 een maximale omvang van € 10,0 mln is bereikt.

Status

Het betreft hier een doorlopend risico. De kans van optreden wordt vooralsnog nihil ingeschat. Een eventueel risico zal pas over een aantal jaren daadwerkelijk effectief worden, omdat de ROM Zuidvleugel BV nu in de opstartfase zit. Middelen moeten nog aan projecten worden toegekend en vervolgens moeten de activiteiten nog daadwerkelijk worden opgestart.