1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2013

2014

na

Voorjaarsnota

2015

2016

2017

2018

Lasten 

Programma 

1

Groen en Water

150.989

175.821

155.986

133.323

107.463

87.396

2

Mobiliteit en Milieu

385.414

389.809

369.221

369.492

357.881

371.761

3

Ruimte, Wonen en Economie

93.038

100.414

62.938

53.073

52.945

44.503

4

Bestuur en Samenleving

203.416

187.821

71.428

51.812

50.776

50.836

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

16.722

8.153

2.408

1.801

1.958

1.808

6

Middelen

9.600

16.794

31.413

29.819

34.256

39.256

Totaal lasten

859.179

878.812

693.393

639.320

605.278

595.560

Baten

Programma

1

Groen en Water

164.803

24.229

44.215

45.377

38.629

28.952

2

Mobiliteit en Milieu

112.572

117.946

121.317

111.743

112.041

106.103

3

Ruimte, Wonen en Economie

3.648

8.118

1.615

1.115

0

0

4

Bestuur en Samenleving

122.803

119.662

819

819

819

819

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

43

30

0

0

0

0

6

Middelen

499.556

545.530

510.366

500.338

501.358

501.616

Totaal baten

903.425

815.515

678.333

659.393

652.847

637.491

Totaal saldo voor bestemming

44.246

-63.298

-15.060

20.073

47.569

41.930

Bijdrage uit reserve

Programma

1

Groen en Water

15.163

40.441

26.714

18.096

1.462

891

2

Mobiliteit en Milieu

46.332

44.724

36.251

22.589

5.048

12.222

3

Ruimte, Wonen en Economie

29.150

29.504

14.353

3.512

9.430

3.532

4

Bestuur en Samenleving

55

200

2.047

800

0

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

13.442

4.674

1.400

0

0

0

6

Middelen

20.208

18.946

312

126

0

0

Totaal bijdrage uit reserve

124.351

138.489

81.076

45.123

15.939

16.645

Storting in reserve

Programma

1

Groen en Water

83.134

11.240

1.762

75

0

0

2

Mobiliteit en Milieu

23.843

44.508

55.272

41.497

29.068

21.200

3

Ruimte, Wonen en Economie

18.271

4.700

2.421

849

0

0

4

Bestuur en Samenleving

2.200

0

0

0

0

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

5.000

3.200

600

0

0

0

6

Middelen

9.815

11.544

5.960

3.507

4.084

3.608

Totaal storting in reserve

142.262

75.192

66.016

45.928

33.152

24.807

Resultaat

26.334

0

0

19.267

30.356

33.768